Hydrologické Povrchové
sucho
24. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převládalo opět hodně proměnlivé počasí, V první polovině týdne bylo chladněji a místy se vyskytoval déšť, který byl zejména na jihozápadě území i trvalejší a vydatnější. V druhé polovině týdne se výrazně oteplilo na 25 až 30 stupňů a vyskytovaly se spíše přeháňky a bouřky, které byly zejména o víkendu velmi intenzivní. Znovu došlo ke zmírnění jednotlivých projevů sucha a o víkendu se opět místy vyskytly i přívalové povodně případně lokální zatopení.

Srážky
V týdnu od 8. do 14. 6. spadlo na území České republiky v průměru 28 mm srážek, což je opět nadnormální množství pro toto období. Srážky však byly znovu velmi nerovnoměrně rozmístěné. Nejvíce srážek bylo naměřeno na jihozápadě Čech, na Českomoravské vrchovině a tentokrát také ve východním Polabí, kde v obci Konárovice jen za víkend napršelo okolo 150 mm. Naopak na severovýchodě území místy napršelo pouze do 10 mm.

Průtoky
Tyto vysoké srážkové úhrny se znovu projevily i na hladinách vodních toků, které byly v minulém týdnu velmi rozkolísané, a zejména během víkendu i na výrazných a rychlých vzestupech. K nejvýraznějším vzestupům došlo o víkendu na tocích, které odvodňují Českomoravskou vrchovinu, ale také v oblasti Jizerských a Krušných hor. Již v první polovině týdne atakovaly 1. SPA některé toky odvodňující Šumavu a Beskydy.

Odtok
Přívalové povodně byly zaznamenány tentokrát zejména na tocích, které odvodňují Českomoravskou vrchovinu. Nejvýznamnější vzestupy byly na horní Sázavě a na Luži a Novohradce.

Meteorologické sucho
Vzhledem k vývoji v posledních týdnech již je situace z hlediska meteorologického sucha na našem území většinou normální či dokonce mírně nadnormální. Meteorologické sucho už se na našem území momentálně prakticky nevyskytuje.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace znovu na většině území zlepšila. Nyní je stále ještě zasažen severozápad Čech a několik regionů na Moravě. Půdním suchem je nyní ohroženo zhruba 15 % našeho území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil, i tak ale nadále zůstává nejčastěji mírně podnormální a stále se vyskytují regiony, kde je stav podzemních vod silně podnormální. Vzhledem ke srážkové činnosti v posledních týdnech však přibylo regionů, kde je stav podzemních vod již okolo normálu.

[ZÁVĚR - Výhled]
Od dnešního dne se opět začne vyskytovat déšť přeháňky a místy i bouřky. Nejintenzivnější srážky se budou vyskytovat během čtvrtečního dne a od pátku bude srážková činnost opět postupně slábnout.
Z hlediska podzemních vod může dojít opět k mírnému vylepšení situace. Nasycenost půdy se bude na většině území také zvětšovat a hladiny vodních toků budou nejčastěji rozkolísané, místy může opět dojít po intenzivních srážkách i k výraznějším vzestupům hladin.


[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).