Kontakt

Dotazy k systému HAMR prosím posílejte na e-mailovou adresu hamr@vuv.cz

Koordinátor prací:

http://hamr.chmi.cz/logo_vuv.png
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 30, 160 00 Praha 6
Ing. Adam Vizina, Ph.D., adam.vizina@vuv.cz

Spoluřešitelé:

http://hamr.chmi.cz/logo_fzp.png
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

http://hamr.chmi.cz/logo_chmu.png
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

http://hamr.chmi.cz/logo_czg.png
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

http://hamr.chmi.cz/logo_mzp-2.png
Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

Mgr. Lukáš Záruba


Napište si o novinky

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.