23. týden
Vyhodnocení sucha

Systém pro hodnocení sucha a vodnosti s predikcí až na 8 týdnů
Hydrologie × Agronomie × Meteorologie × Retence