Hydrologické Povrchové
sucho
5. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu po delší době zapršelo na většině našeho území. Na konci týdne pak na hory dorazila výrazná obleva.

Srážky: Za týden od 27. do 2. 2. spadlo na území České republiky nejčastěji od 5 do 40 mm srážek a na horách ojediněle i více. V průměru na celé území napršelo 8 mm, což odpovídá normálu pro toto období.

Sníh: Sněhová pokrývka na horách v první polovině minulého týdne postupně přibývala, naopak v závěru týdne kvůli výraznému oteplení velmi rychle ubývala, a to ve všech polohách. Souvislá sněhová pokrývka zůstala ležet v nejvyšších polohách hor. Celkové množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR se k 3. 2. 2020 se oproti minulému snížilo a činilo cca 0,126 mld. m3, což představuje v průměru cca 1,6 mm (1,6 litru na jeden metr čtvereční).

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu týdnu příliš nezměnil. Z regionálního hlediska zůstává i nadále největší v nižších a středních polohách v Čechách.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích byly v první polovině týdne i nadále většinou setrvalé, ale v závěru týdne se vlivem srážek a tání sněhu výrazně zvětšily, a to zejména v horských a podhorských oblastech. Srážky a tání sněhu se již během minulého víkendu nejvíce projevilo v povodí horní Otavy, kde došlo i k překročení stupňů povodňové aktivity.

Podzemní vody: Na hladinách podzemních vod se aktuální počasí ještě neprojevilo, a tak zůstávají i nadále většinou mírně až silně podnormální a pouze na Moravě jsou v některých regionech normální.

Výhled: Ve druhé polovině tohoto týdne už bude převažovat chladnější ráz počasí, od středních či vyšších poloh ještě místy zasněží a i vítr se utiší. Na přelomu týdnů se ale opět chystá další výraznější obleva spojená s velmi silným větrem.
Hladiny vodních toků budou na poklesu, hladiny podzemních vod ani půdní vláha se však nebude příliš měnit.Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).