Hydrologické Povrchové
sucho
28. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Srážky v průběhu minulého týdne průběžně vypadávaly na celém našem území. Nejvíce srážek přinesla v pátek a v sobotu zvlněná studená fronta, a to zejména v jihovýchodní polovině republiky, kde v pásmu od Šumavy přes Českomoravskou vrchovinu až po Jeseníky a v oblasti Beskyd spadlo v maximech přes 40 mm/24h. Před ní vrcholil během pátečního dne příliv teplého vzduchu, kdy byly naměřeny nejvyšší teploty z celého týdne, vystoupily až nad tropickou třicítku.
Nyní se pojďme na jednotlivé ukazatele podívat podrobněji.

SRÁŽKY
Za týden od 6. 7. do 12. 7. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 17 mm srážek (Čechy 13 mm, Morava 24 mm), což odpovídá 88 procentům normálu pro toto období (Čechy 67 % N, Morava 125 % N).

PRŮTOKY
Hladiny většiny vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne mírně rozkolísané, převážně s klesající tendencí. K výraznějším přechodným vzestupům hladin, ojediněle až k úrovni 1. SPA, docházelo v závěru týdne vlivem bouřkové činnosti postupně přecházející v trvalý déšť. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry byly týdenní průtoky v jihovýchodní polovině republiky převážně průměrné až nadprůměrné, v severozápadní polovině spíše podprůměrné, celkově nejčastěji mezi 35 a 250 % Qm, u srážkami zasažených toků byly týdenní průtoky i větší. Toky s výrazně podprůměrnými průtoky se vyskytují nadále zejména v povodí Berounky a Ohře.

METEO SUCHO
Meteorologické sucho se vzhledem k územnímu rozložení srážek v posledních týdnech začíná projevovat v západní polovině Čech, kde jsou některé regiony v povodí Berounky, dolní Vltavy a Ohře klasifikovány jako mírně až silně podnormální, v povodí středního toku Ohře se dokonce vyskytuje mimořádné sucho.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Z pohledu agronomického sucha se situace téměř na celém území republiky oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Ve východní polovině republiky je stav půdní vláhy oproti normálu ještě normální, místy až silně nadnormální. Na severozápadě Čech, kde spadlo v posledním období nejméně srážek, se rozšířily regiony s mírným až mimořádným suchem, které se vyskytují zejména ve velké části povodí Ohře.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil. Ke zhoršení z normálního stavu na mírně podnormální došlo zejména v severozápadních Čechách v povodí Ohře, přítoků dolního Labe a také v povodí Jizery. Mírně podnormální stav se také objevil na soutoku Dyje a Moravy. V povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu, horní Vltavy, horní Sázavy a Odry došlo k zhoršení stavu hladiny podzemní vody z mimořádně až silně nadnormálního na silně až mírně nadnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo na žádném povodí.

ZÁVĚR
Během následujících dní očekáváme převážně setrvalé stavy hladin vodních toků nebo mírné kolísání v závislosti na srážkách. Zejména menší toky zasažené intenzivnějšími srážkami budou reagovat přechodnými výraznějšími vzestupy hladin.
V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat pokles hladiny podzemních vod.
Vlhkost půdy se v druhé polovině týdne znatelně zvýší a po zbytek týdne se pak nebude příliš měnit.

[Eva Šádková]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).