Hydrologické Povrchové
sucho
47. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se místy vyskytl slabý déšť nebo mrholení, ze čtvrtka na pátek přešla studená fronta, za kterou se ochladilo, a ve vyšších polohách se srážky změnily na sněhové. Napadlo většinou od poprašku do 5 cm sněhu. Na víkend se pak místy oblačnost protrhala a ukázalo se i sluníčko.

SRÁŽKY
Za týden od 16. do 22. listopadu jsme naměřili v průměru na celém území 3 mm srážek, což odpovídá 20 procentům normálu pro toto období. Nejvíce srážek, i více než 10 mm, spadlo v Jizerských horách a v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne převážně mírně klesající či setrvalou tendenci. Průtoky byly nejčastěji průměrné až nadprůměrné, ale na západě a severu Čech už většinou podprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu příliš nezměnila, hodnoty průtoků odpovídající úrovni pro hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích téměř nevyskytovaly.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Přestože se v posledních týdnech vyskytuje méně srážek, než je pro toto období normální, tak se meteorologické sucho zatím na našem území nevyskytuje. Naopak v oblasti Českomoravské vrchoviny a pohraničních hor stále mírně převažují srážky nad výparem.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy se opět začíná slabě mírně projevovat na některých místech v jihozápadních a severních Čechách. Naopak na ostatním území je nasycení půdy stále mírně až silně nadnormální.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Agronomické sucho se nyní také téměř nevyskytuje, naopak s výjimkou několika málo lokalit převažují na většině území i nadále vyšší vlhkosti půdy v orniční vrstvě. Půdní sucho se tak nadále vyskytuje především v hlubších vrstvách půdy na severozápadě a západě Čech.

PODZEMNÍ VODY
Z pohledu podzemních vod došlo k mírnému zhoršení situace oproti předchozímu týdnu. Na většině území ale přesto převažuje normální až silně nadnormální stav podzemních vod v mělkých zvodní. Naopak v západní polovině Čech jsou regiony, ve kterých jsou podzemní vody mírně až silně podnormální.

ZÁVĚR
Vzhledem k pokračujícímu inverznímu počasí očekáváme i v nadcházejících dnech nadále setrvalé stavy či velmi slabé poklesy hladin většiny vodních toků. U podzemních vod lze v očekávat stagnaci nebo mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se bude v průběhu týdne měnit jen velmi málo.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).