Hydrologické Povrchové
sucho
20. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V úvodu minulého týdne přešla přes naše území od severozápadu výrazná studená fronta, za kterou se přechodně citelně ochladilo a na většině území také zapršelo a místy i výrazněji. Na horách i sněžilo a napadlo od 1 do 10 centimetrů nového sněhu, který však poměrně rychle v následujících dnech tál. Během týdne se postupně oteplovalo, občas zapršelo, ale zejména na severozápadě území se mnoho srážek nevyskytlo.

Srážky
Celkově za týden od 11. 5. do 17. 5. spadlo na území České republiky v průměru 24 mm srážek, což je mírně nadnormální množství pro toto období. Opět však byly významné územní rozdíly. Nejméně srážek, nejčastěji pouze do 10 mm, bylo naměřeno v severozápadních Čechách, na východě Čech, v Jeseníkách a na jižní Moravě.

Meteorologické sucho
V důsledku srážek v minulém týdnu došlo znovu k mírnému zlepšení z pohledu meteorologického sucha na území České republiky. Výrazné meteorologické sucho ještě nyní přetrvává zejména na severozápadě našeho území a na střední a jižní Moravě.

Deficit půdní vláhy
Také deficit půdní vláhy se v minulém týdnu opět snížil. Nejvíce v pásu táhnoucím se z jihu Čech a Šumavy přes střed Čech až k Jizerským horám a Krkonoším. V severozápadní části Čech, ale také na střední a jižní Moravě ovšem stále zůstává velmi významný.

Agronomické sucho
Z hlediska agronomického sucha je aktuálně situace také nejhorší na severozápadě Čech a v některých regionech na Moravě.

Průtoky
Hladiny vodních toků byly v první polovině týdne v důsledku zmiňovaných občasných srážek rozkolísané, nebo na přechodných vzestupech. V závěru týdne již většinou pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, pouze místy a přechodně byly po srážkách průtoky průměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace zlepšila, na některých tocích pouze mírně, jinde výrazněji.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale i nadále zůstává nejčastěji silně podnormální až mimořádně podnormální. Začínají se však po předchozích srážkách objevovat regiony, kde jsou podzemní vody pouze mírně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
V tomto týdnu se zatím srážky téměř nevyskytují a stejně tak tomu bude až do pátečního podvečera. Během pátečního večera a sobotního dne by mělo zapršet na většině našeho území. Odpolední teploty budou stoupat nejčastěji k 20 stupňům.
Hladiny vodních toků budou pozvolna klesat a o víkendu spíše kolísat. Vlhkost půdy se bude do víkendu snižovat, a poté měnit v závislosti na rozložení srážek. U podzemních vod nelze v následujících dnech očekávat výraznější změny.
[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).