Hydrologické Povrchové
sucho
7. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V úvodu minulého týdne bylo velmi teplo a problémy způsobil především velmi silný nárazový vítr. Během týdne se ochlazovalo, vyskytovaly se přeháňky, které byly postupně smíšené nebo sněhové i v nižších polohách. Na víkend se ale znovu oteplilo.

Srážky
V týdnu od 10. 2. do 16. 2. spadlo na území České republiky průměrně 12 mm srážek. Nejčastěji bylo naměřeno od 5 do 20 mm, ale na jihozápadě území a na severních horách i více. Pro toto období se jedná o průměrné až mírně nadprůměrné množství srážek.

Zásoby vody ve sněhu
V úvodu minulého týdne sníh na horách mírně odtával, poté až do víkendu sněhové zásoby přibývaly a o víkendu dorazila další obleva. V závěru týdne na horách leželo nejčastěji 15 až 50 cm a na hřebenech hor (s výjimkou Krušných a Orlických hor) 50 až 130 cm s vodní hodnotou 150 až 500 mm. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 17. 2. 2020 činí cca 0,292 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,7 mm (3,7 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
V úvodu minulého týdne byly rozkolísané zejména horské a podhorské toky. V průběhu týdne už byly hladiny vodních toků většinou setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Průtoky byly na horských a podhorských tocích průměrné až nadprůměrné, ale průtoky na tocích v nižších polohách zůstávaly průměrné až podprůměrné.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách a místy také ve Slezsku. Díky srážkám v posledních dvou týdnech se však zmenšil. Půdní sucho přetrvává na necelých 10 % našeho území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se v posledních týdnech díky srážkám a tání sněhu na horách zlepšil. Na konci minulého týdne byly hladiny podzemních vod normální až mírně podnormální. V některých regionech v Čechách a na jižní Moravě ale zůstávají podzemní vody i nadále silně až mimořádně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
V průběhu následujících dní se budou díky občasným sněhovým srážkám ve vyšších polohách postupně zvyšovat zásoby vody ve sněhu na horách. V závěru týdne ale opět očekáváme oblevu. Nasycenost půdy v nižších polohách se příliš měnit nebude, podobně jako hladiny podzemních vod.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).