Hydrologické Povrchové
sucho
46. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítáme vás u pravidelného přehledu o stavu vody v krajině.
Srážky se v minulém týdnu srážky téměř nevyskytovaly. Noční teploty v první polovině týdne na horách již klesaly pod bod mrazu, během týdne se mírně zvyšovaly.


SRÁŽKY
Za týden od 9. 11. do 15. 11. 2020 spadlo na celém území 1 mm srážek (Čechy 1 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 7 procentům normálu pro toto období (Čechy 8 % N, Morava 6 % N).

PRŮTOKY
Hladiny většiny sledovaných toků minulý týden převážně mírně klesaly. Nejvíce poklesla dolní Morava v profilu Strážnice (-104 cm). V porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry dosahovaly průtoky většinou průměrných až mírně nadprůměrných hodnot v rozmezí od 60 do 250 % Qm, v povodí Sázavy, Odry a Moravy se vyskytují i hodnoty 3 až 8násobné. Pod dlouhodobým průměrem zůstávají toky v severozápadní polovině Čech.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu výrazně nezměnila, hodnoty průtoků odpovídající úrovni pro hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích téměř nevyskytovaly.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
vzhledem k absenci srážek se meteorologické sucho mírně zhoršilo, takže v podstatě celá republika je aktuálně v normálním stavu, na horách na severu ČR a na Vysočině je mírné vlhko..

PŮDNÍ VLÁHA
Zvýšil se také deficit vody v půdě, a to zejména na jižní Moravě, kde minulý týden převažovalo mimořádné vlhko a v tomto týdnu již jen mírné a silné. Do normálního stavu se dostal severozápad a jihozápad Čech, na ostatním území převládá mírné

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Zemědělské sucho se nevyskytuje, ale na západě Čech se zvětšila oblast s normálním stavem.

PODZEMNÍ VODY
Stejná situace je i u podzemních vod, kde na západě Čech jsou již některé oblasti mírně suché. Na ostatním území jsou aktuálně hladiny podzemních vod v mělkých vrtech mírně až silně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech bude oblačno až polojasno. Ve čtvrtek dojde k ochlazení, které bude o víkendu poměrně výrazné a srážky, které budou vypadávat, mohou být na horách i smíšené nebo sněhové. Hladiny vodních toků budou slabě klesat nebo kolísat, hladiny podzemních a nasycení půdy se příliš měnit nebude.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).