Hydrologické Povrchové
sucho
48. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Na začátku minulého týdne slabě sněžilo na hřebenech Krkonoš a Jizerských hor, kde napadlo kolem 2 až 3 cm nového sněhu. Výraznější sněhová epizoda nastala na konci týdne. V průběhu neděle a noci na pondělí napadlo převážně ve středních a vyšších polohách pohraničních hor na severu, severovýchodě a východě zhruba 2 až 25 cm nového sněhu.

SRÁŽKY
Za minulý týden jsme naměřili v průměru na celém území 2 mm srážek, což odpovídá 19 procentům normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Průtoky byly nejčastěji průměrné až mírně nadprůměrné, v povodí středního Labe, horní Vltavy, Sázavy a Dyje byly až 3násobné. Z hlediska hydrologického sucha je situace přibližně stejná, toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, je přibližně stejný počet jako v předchozím týdnu.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
I přes méně srážek v posledních týdnech, než je pro toto období normální, se na celém našem území meteorologické sucho nevyskytuje.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy se vykytuje na některých místech v jihozápadních a severních Čechách a na severu Moravy. Naopak na ostatním území je nasycení půdy většinou stále mírně až silně nadnormální.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Silné a mírné agronomické sucho se nyní vyskytuje také na několika málo lokalitách v jihozápadních severních Čechách a na severu Moravy. Na většině území je množství vláhy v půdě mírně až mimořádně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Naopak v západní polovině Čech přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav.

ZÁVĚR
V nadcházejících dnech očekáváme na tocích převážně setrvalé stavy. Mírné kolísání hladin lze očekávat během víkendu, kdy dojde k oteplení a hladiny zejména menších toků v podhorských oblastech na severu ČR budou dotovány vodou z tajícího sněhu. U podzemních vod lze v následujícím týdnu v celkovém průměru očekávat mírný pokles hladiny v mělkých vrtech. Půdní vlhkost se v průběhu týdne nebude téměř vůbec měnit.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).