Hydrologické Povrchové
sucho
21. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V úvodu minulého týdne převažovalo teplé počasí, bez srážek a odpolední teploty se pohybovaly mezi 20 a 25 stupni. Od středy se mírně ochladilo a od pátečního podvečera se přidaly také srážky, které byly nejvydatnější v sobotu.

Srážky
V týdnu od 18. do 24. 5. spadlo na území České republiky v průměru 22 mm srážek, což je mírně nadnormální množství pro toto období. Více srážek bylo tentokrát naměřeno na Moravě než v Čechách.

Meteorologické sucho
V důsledku srážek v minulém i předchozích týdnech došlo znovu k výraznému zlepšení z pohledu meteorologického sucha na území České republiky. Mírné meteorologické sucho ještě stále přetrvává zejména na severozápadě našeho území a na střední a jižní Moravě.

Agronomické sucho
Agronomické sucho se také stále nejvíce projevuje na severozápadě Čech, ale také místy ve východních Čechách a na Moravě a ve Slezsku.

Průtoky
Hladiny vodních toků zůstávají i po srážkách v předchozích týdnech nejčastěji podprůměrné, případně jsou přechodně průměrné. V průběhu minulého týdne převažovaly pozvolné poklesy hladin vodních toků, v závěru týdne hladiny kolísaly, nebo mírně stoupaly.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil, i nadále tak zůstává nejčastěji silně podnormální až mimořádně podnormální. Pouze v několika regionech je stav podzemních vod hodnocen jen jako mírně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
V následujících dnech bude pokračovat proměnlivé počasí, ve čtvrtek na frontě zaprší a v dalších dnech se budou opět vyskytovat místní přeháňky. Odpolední teploty vystoupají nejčastěji do intervalu od 15 do 20 stupňů.
Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo mírně rozkolísané. Vlhkost půdy se bude měnit v závislosti na rozložení srážek. U podzemních vod opět nelze v následujících dnech očekávat výraznější změny.

[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).