Hydrologické Povrchové
sucho
37. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly a pokračovalo nadprůměrně teplé počasí.

SRÁŽKY
Na celém území spadlo průměrně pouze 0,2 mm srážek. To je pouhé 1 % normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků tak byly v Čechách setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Celkově jsou průtoky v celé severozápadní polovině Čech a místy i na střední a dolní Moravě podprůměrné, na ostatním území většinou průměrné až nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace obecně slabě zhoršila. Mírně přibylo toků, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, hlavně v povodí Berounky a dolního Labe

METEO SUCHO
I přes minimum srážek v uplynulém týdnu je situace na našem území z pohledu meteorologického sucha zatím většinou normální.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
V průběhu týdne se vlhkost půdy v obou sledovaných hloubkách snížila. Deficit půdní vláhy převládá v severozápadní polovině Čech, na ostatním území je stav vláhy v půdě normální nebo místy i nadnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Zemědělské sucho se teď vyskytuje na některých místech v severozápadních a středních Čechách a také na jihozápadě Moravy.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem téměř nezměnil a zůstal celkově normální. V západních, severních a středních Čechách převládá mírně podnormální stav, ve východních a jižních Čechách, a na většině území Moravy je stav převážně mírně nadnormální a na severu Moravy dokonce převládá silně nadnormální stav.

ZÁVĚR
Do konce týdne zaprší jen ojediněle. Jinak bude převládat jasno nebo polojasno s možností ranních mlh. Vody v půdě bude i pomalu ubývat, hladiny vodních toků budou setrvalé nebo na poklesu. Hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).