Hydrologické Povrchové
sucho
18. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

[ÚVOD - shrnutí minulého týdne]
Začátek minulého týdne byl slunečný. Od úterý se začalo od západu zatahovat a poté i nadále převažovala velká oblačnost. Od pátku do neděle panovala proměnlivá oblačnost. V pondělí se teploty pohybovaly mezi 19 až 23 °C. Úterý bylo prvním letním dnem letošního roku, odpolední teploty vystoupily na 21 až 25 °C. Ve středu se ochladilo, teploty odpoledne vystoupily na 15 až 19 °C, na severovýchodě až na 22 °C. V neděli už teploty vystoupily jen na 12 až 17 °C. Uplynulý týden byl srážkově průměrný. Nejdeštivějším dnem týdne byla středa s průměrným úhrnem 3,6 mm.
Na začátku týdne ležel sníh už jen na hřebenech Krkonoš, Labská bouda hlásila 58 cm, Sněžka 50 cm a Luční bouda 40 cm. Během týdne sníh odtával. Na konci týdne bylo naměřeno na Sněžce 33 cm a na Labské boudě 6 cm.

[OBR.1]
V týdnu od 27. 4. do 3. 5. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 13 mm srážek (Čechy 14 mm, Morava 11 mm), což odpovídá 101 procentům normálu pro toto období - normál činí 13 mm - (Čechy 110 % N, Morava 85 % N).

[OBR.2]
V důsledku srážek v minulém týdnu došlo k mírnému zlepšení meteorologického sucha na území České republiky. Oproti předchozímu týdnu se výrazně snížil podíl území, kde se vyskytuje mimořádně silné sucho, a to ze cca 75 na cca 50 %. Oproti tomu narostl podíl území se silným suchem na cca 25 %.

[OBR.3]
Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu týdnu pouze mírně zhoršil a postihuje většinu území České republiky. Nejhorší situace je i nadále na severovýchodě ČR a v oblasti jihočeských pánví.

[OBR.4]
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané. V závěru týdne pak vykazovaly některé toky v důsledku srážek mírné vzestupy hladin, zejména pak v Čechách. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 40 % QV. Z hlediska hydrologického sucha se situace v uplynulém týdnu výrazněji nezměnila. Stále téměř dvě třetiny hlásných profilů vykazovaly průtoky pod 25 % Qm. Průtoky pod hranicí sucha se vyskytovaly zejména na tocích v povodí dolního Labe a Ohře a v povodí Lužnice.

[OBR.5]
Stav podzemních vod se v porovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a zůstal silně podnormální. Ke zhoršení stavu došlo pouze v povodí Bečvy (ze silně na mimořádně podnormální). K mírnému zlepšení došlo pouze v povodí Jizery (z mimořádně na silně podnormální). V převážné většině povodí v Čechách a na Moravě je stav podzemní vody hodnocen jako silně až mimořádně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
V následujících dnech bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, postupně od severozápadu od vyšších poloh očekáváme i srážky sněhové. Později předpokládáme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou zpočátku 10 až 5 °C, postupně +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C, zpočátku na jihovýchodě až 20 °C, při trvalých srážkách kolem 6 °C.
Ve druhé polovině tohoto týdne očekáváme u povrchových vod převážně setrvalé tendence vodních hladin, popřípadě jejich velmi pozvolné poklesy. Toky odvodňující hřebeny Krkonoš mohou ještě v důsledku odtávání sněhu slabě kolísat.
U podzemních vod lze v následujících dnech očekávat setrvalý stav.
[Čekal]Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).