Hydrologické Povrchové
sucho
35. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne se srážky příliš nevyskytovaly a zejména ve středu bylo velmi větrno. Naopak v pátek a během víkendu se vyskytl déšť, přeháňky a bouřky postupně na většině území a místy byly srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty se pohybovaly nejčastěji od 20 do 25 stupňů, místy byly i vyšší a o víkendu se zejména v Čechách ochladilo.

SRÁŽKY
V týdnu od 24. 8. do 30. 8. napršelo v Čechách v průměru 27 mm srážek, což je nadnormální stav pro toto období. Na Moravě napršelo v průměru 18 mm, což je zhruba normální množství. Srážky byly tentokrát rozloženy více rovnoměrně, ale jednoznačně nejvíce zapršelo na západě a severu Čech a na Českomoravské vrchovině.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu nejprve na pozvolném poklesu a v závěru týdne rozkolísané V porovnání s průměry pro toto období byly průtoky převážně podprůměrné až průměrné. Nadprůměrné byly toky zasažené významnou srážkovou činností hlavně v závěru týdne.
Hydrologické sucho se i nadále vyskytovalo na některých tocích v povodí Berounky, Ohře, dolního Labe, horní Jizery a na Smědé, Mandavě a Lužické Nise.

METEO SUCHO
Vzhledem k vývoji srážek a teplot v posledních týdnech je situace na našem území z pohledu meteorologického sucha většinou normální a místy dokonce nadnormální. Pouze ojediněle na jihu Moravy a ve středu Čech je stav ještě stále mírně podnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Z pohledu agronomického sucha převládá na většině území normální nebo dokonce nadnormální stav proto toto roční období. Pouze v severozápadních polovině Čech je místy stav stále podnormální. Půdní sucho v orniční vrstvě se vyskytuje na cca 10 % území, především právě na severozápadě Čech.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Deficit půdní vláhy také stále místy přetrvává v severozápadní polovině Čech. Na ostatním území je stav nasycení normální, případně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět příliš nezměnil. Na většině území tak jsou hladiny podzemních vod stále normální až nadnormální, ale v severozápadní polovině Čech a ojediněle na střední Moravě, zůstávají podnormální.

ZÁVĚR
Od dnešního dne se začne opět oteplovat, a tak v pátek a v sobotu můžeme místy očekávat opět i letní teploty. Ze soboty na neděli přejde naše území studená fronta, za kterou se ochladí a opět zejména v jihovýchodní polovině území i zaprší.
Hladiny vodních toků už budou až do víkendu většinou na poklesu, hladiny podzemních vod se mohou zvyšovat v místech, kde v minulých dnech významně zapršelo.

[Martin Pecha]Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).