Hydrologické Povrchové
sucho
15. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, v hodnoceném týdnu nebyly na žádné stanici na území ČR zaznamenány žádné srážky a stav sucha se opět místy i výrazně zhoršil.

Srážky
Za týden od 6. 4. do 12. 4. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 0 mm srážek (Čechy 0 mm, Morava 0 mm), což odpovídá 0 procentům normálu (10 mm) pro toto období (Čechy 0 % N, Morava 0 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne postupně i nadále snižovaly. K pondělnímu ránu (13. 4. 2020) bylo v Krkonoších nejvíce sněhu naměřeno na Růženčině zahrádce, a to 102 cm výšky a 554 mm vodní hodnoty, na Šumavě na Březníku, hřebeni 70 cm. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 13. 4. 2020 činí cca 0,095 mld. m3, což představuje v průměru cca 1,2 mm (1,2 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných vodních toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně klesaly či byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 50 % QIV, ojediněle na některých horských tocích až 90 % QIV. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu opět mírně zhoršila, toky s průtoky pod hranicí sucha jsou nejvíce zastoupeny v povodí Dyje, středního Labe, Lužnice a přítoků dolního Labe.

Povrchové hydrologické sucho
U povrchového hydrologického sucha se situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila, mimořádně suché oblasti (ca 8,5 % území ČR) se vyskytují na západ od Prahy, v oblasti jihočeských pánví a na jižní Moravě. Normální stav se v ČR vyskytuje na ca 83 % území, minulý týden to bylo na 86 %.

Meteorologické sucho
Nejvíce se v hodnoceném týdnu zhoršila situace z hlediska meteorologického sucha, v kategorii mimořádné sucho se již nachází ca polovina (50,35 %) území ČR. Nejhorší situace je na jižní a stření Moravě, Polabí a v oblasti Jihočeských pánví.

ZÁVĚR - Výhled
Během následujících dní bude i nadále pokračovat bezesrážkové období s nízkými nočními teplotami kolem 0 až 5 °C a denními teplotami od 13 do 20 °C. Mírné srážky očekáváme ke konci týdne o víkendu. Hladiny sledovaných toků budou setrvalé nebo budou slabě klesat, mírné kolísání zaznamenáváme u horských toků v důsledku denního chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky. Sněhové zásoby se budou v horských oblastech postupně snižovat.

[Čekal, Bercha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).