Hydrologické Povrchové
sucho
9. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Úvod - shrnutí minulého týdne
Pravidelné srážky pokračují a díky nim se zvyšuje nasycenost půdy, zvětšují průtoky ve vodních tocích a zlepšení situace je patrné i u hladin podzemních vod.
V první polovině minulého týdne bylo tepleji a občasný déšť se vyskytoval většinou i na horách, ve druhé polovině týdne se trochu ochladilo, na horách již znovu sněžilo a sníh se přechodně objevil i v nejnižších polohách.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 24. 2. do 1. 3. spadlo na území České republiky průměrně 16 mm srážek. Nejčastěji bylo naměřeno od 10 do 30 mm, na horách ale ještě více. Pro toto období se jedná o nadprůměrné množství srážek.

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne na horách většinou mírně zvýšily, nejvíce připadlo ve vyšších polohách Krkonoš, Beskyd a Šumavy. Na horách leží v současnosti většinou od 10 do 50 cm, na hřebenech hor nejčastěji od 50 do 150 cm s vodní hodnotou od 200 do 650 mm.
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 2. 3. 2020 činí cca 0,371 mld. m3, což představuje v průměru cca 4,7 mm (4,7 litru na jeden metr čtvereční).

Průtoky a tendence
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne nejčastěji rozkolísané. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány na horských tocích v úvodu týdne. Průtoky na horských a podhorských tocích jsou průměrné až nadprůměrné, jinak jsou většinou průměrné až podprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace zlepšila a průtoky pod hranicí hydrologického sucha jsou jen ojediněle v povodí Dyje.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky pravidelným srážkám na většině našeho území opět zmenšil. Místy ještě přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách, a také ve Slezsku. Riziko půdního sucha je aktuálně spíše jen ojedinělé.

Podzemní vody
Také stav podzemních se opět mírně zlepšil. Na konci minulého týdne byly hladiny podzemních vod normální až mírně podnormální. V některých regionech v Čechách a na jižní Moravě ještě zůstávají podzemní vody i nadále silně až mimořádně podnormální, ale již se objevují oblasti, kde jsou i mírně nadnormální.

Závěr - výhled
V průběhu následujících bude převažovat normální počasí pro začátek března. Vodní zásoby ve sněhu na horách se budou ještě většinou mírně zvětšovat, i když i tam se může přechodně objevit déšť. Nasycenost půdy i hladiny podzemních vod zůstanou na podobné úrovní, případně se místy situace ještě zlepší.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).