Meteorologické
sucho
9. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V posledních dnech bylo velmi proměnlivé, a také větrné počasí. Místy slabě zapršelo a z horských oblastí pokračovalo postupné odtávání sněhu.
Aktuálně se na našem území vyskytuje 1,23 miliardy metrů krychlových vody ve formě sněhu, a to již výhradně na horách.
Toto množství v průměru odpovídá 16 litrům na každý m čtvereční.
Jedná se tak o běžné březnové hodnoty a srovnatelné s loňským březnem.
Vzhledem k pokračujícímu tání sněhu z podhorských a horských poloh byl odtok znovu největší právě z těchto oblastí.
Tání sněhu je dobře patrné také při pohledu na vodní stav na řece Sázavě v profilu Sázava. V posledních dnech zde vodní stav kolísá okolo 1. stupně povodňové aktivity.
Během uplynulého týdne se vyskytlo málo srážek, pouze třetina normálu, vzhledem k relativně vysokým teplotám tak především v nižších polohách převažoval výpar.
Vlivem těchto faktorů se zejména v nižších polohách opět snížila vlhkost půdy v její povrchové vrstvě.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a nadále zůstal převážně mírně podnormální. Lepší situace zůstává v jižních Čechách.
Také v následujících dnech se bude počasí velmi rychle střídat. Místy zaprší, na horách přechodně i zasněží. Z hlediska doplňování vodních zásob půjde o příznivý vývoj.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).