Meteorologické
sucho
45. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo spíše teplejší podzimní počasí. Teploty se nejčastěji pohybovaly od 8 do 15 °C a zpočátku bylo na Moravě místy i tepleji. Mírně se ochladilo až na víkend. Místní srážky v podobě přeháněk nebo občasného deště se objevovaly téměř každý den, ale celkové úhrny nebyly nijak významné.
V týdnu od 4. do 10. listopadu tak bylo nejčastěji naměřeno od 1 do 10 mm srážek. Na jihovýchodě území a místy také na horách spadlo 10 až 30 mm. Na horách se v závěru týdne jednalo o sněžení. V průměru bylo naměřeno na Moravě 10 mm, což je normální množství pro toto období, ale v Čechách pouze 6 mm.

Díky těmto srážkám zůstal deficit půdní vláhy na velmi podobných hodnotách jako před týdnem a stále je mírně patrný zejména v nižších polohách našeho území.

Půdním suchem je ohrožena jedna pětina našeho území. Stále se jedná především o oblasti v Poohří, Polabí, dolním Povltaví a na část jižní Moravy.

Retenční kapacita půdy je také mnohem větší v nižších a středních polohách než na horách.

Hladiny vodních toků byly nejčastěji setrvalé nebo na pozvolném poklesu a pouze přechodně slabě kolísaly. Průtoky v řekách zůstaly i nadále většinou podprůměrné.

Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem opět nezměnil a zůstává většinou mírně až silně podnormální. „Normální“ stav je v některých regionech zejména na Moravě

První polovina tohoto týdne přinesla po delší době plošné srážky na většinu našeho území a v Čechách přecházely do sněžení. Ve druhé polovině týdne bude srážek výrazně méně, ale o víkendu se místní přeháňky nebo občasný déšť objevit může a opět se výrazněji oteplí. Sníh na horách tak bude rychle tát.
Nasycení půdy se tak výrazně zvýší, zvětší se také průtoky ve vodních tocích, ale hladiny podzemních vod se zatím zlepší pouze nevýrazně.

[MP].Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).