Meteorologické
sucho
46. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdně převažovalo chladnější počasí, v úterý a ve středu se přidal trvalejší déšť a na horách v Čechách sněžení. V Čechách přechodně zasněžilo i ve středních a nižších polohách. V Jizerských horách, v Krkonoších a na Šumavě napadlo nejčastěji 10 až 30 cm sněhu. V závěru týdne se výrazně oteplilo, jen místy slabě sprchlo a sníh na horách velmi rychle roztál.

V týdnu od 11. do 17. listopadu bylo nejčastěji naměřeno od 10 do 30 mm srážek. Na jihovýchodě území a na horách ojediněle i více. Naopak na západě území pouze 1 až 10 mm. V průměru bylo naměřeno na celém území 17 mm, což je zhruba 1,5násobek normálu pro toto období.

Vzhledem ke zmíněným srážkám a následnému tání sněhu z vyšších poloh byl největší odtok zaznamenán právě z horských poloh na severovýchodě našeho území.

Díky spadlým srážkám se alespoň přechodně zvětšily průtoky v našich řekách. Výrazně ubylo profilů, na kterých byl zaznamenáván stav sucha. V závěru týdne se průtoky opět zmenšily a byly nejčastěji průměrné až podprůměrné.

Deficit půdní vláhy se nejvíce snížil v severovýchodní polovině našeho území, kde bylo naměřeno také nejvíce srážek.

Riziko půdního sucha se během minulého týdne na většině území výrazně snížilo a nyní už jej zaznamenáváme spíše jen lokálně.

Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem mírně zlepšil, ale i tak stále zůstává většinou mírně až silně podnormální. „Normální“ stav pro toto období je v některých regionech zejména na Moravě.

V úvodu tohoto týdne opět na většině území zapršelo a teploty se přechodně snížily. Ve druhé polovině týdne bude znovu převažovat nadprůměrně teplé počasí s teplotou od 6 do 12 °C a ojediněle i vyšší. Ve čtvrtek místy zaprší a jinak se objeví jen místní mrholení.
Nasycení půdy tak zůstane na velmi podobné úrovni, průtoky ve vodních tocích se budou opět pozvolna zmenšovat, hladiny podzemních vod se opět zlepší pouze velmi nevýrazně.
Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).