Meteorologické
sucho
35. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a odpolední teploty se většinou pohybovaly až okolo 30 °C. Srážky se vyskytovaly pouze v podobě místních přeháněk a bouřek a nejvíce jich bylo v pondělí, ve čtvrtek a v neděli
V týdnu od 26. do 1. 9. tak díky těmto srážkám napršelo nejčastěji od 5 do 30 mm srážek. V průměru na celé území spadlo 12 mm, což je 70 % normálu. Srážky však byly velmi nerovnoměrně rozložené, a tak na některých místech spadlo pouze 0 až 5 mm a někde více než 40 mm.
Na velmi intenzivní srážky v bouřkách reagovaly také některé vodní toky, ve kterých po většinu léta mnoho vody neteklo, například Rakovnický potok či Kocába.
Deficit půdní vláhy se na některých místech opět snížil, jinde naopak zvětšil. Aktuálně je největší na severu a severozápadě Čech.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohroženo necelých 30 % našeho území. Nejčastěji se jedná o území v severní polovině Čech.
Průtoky ve vodních tocích jsou po minulém týdnu velmi rozdílné. Toky zasažené intenzivní srážkovou činností jsou rozkolísané a vodnější. Toky v povodích, kde nezapršelo, zůstávají podprůměrně vodné a hladiny setrvalé.
Stav podzemních vod se od minulého týdne opět výrazněji nezměnil. Hladiny podzemních vod jsou stále převážně mírně až silně podnormální a na některých místech stále až mimořádně podnormální, především v Čechách. Naopak na Moravě je místy situace nepatrně lepší
Začátkem tohoto týdne se výrazně ochladilo a zapršelo především ve východní polovině území. Po přechodném oteplení dnes a zítra se v závěru týdne opět ochladí, tentokrát na teploty převážně do 20 °C a zejména v neděli by se mohly přidat i dešťové srážky.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).