Meteorologické
sucho
5. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Uplynulý týden byl na srážky poměrně bohatý.
Víkend přinesl v Čechách sněhovou nadílku i do nížin.
Na Moravě vlivem oteplení stoupaly hladiny vodních toků.
Aktuálně leží na území České republiky 3,5 miliardy metrů krychlových vody ve formě sněhu. Toto množství v průměru odpovídá 44 litrů na každý m čtvereční.
Současné zásoby vody ve sněhu jsou třetí nejvyšší za posledních 20 let pro tuto část zimy.
Postupně se zlepšují hodnoty ukazatele nasycení půdy. Přesto půdní sucho přetrvává, zejména v nižších polohách na Moravě a severozápadně od Prahy, a také ve východních Čechách.
Odtoková bilance na povrchových tocích byla záporná zejména na Moravě a ve východních Čechách. Po víkendových srážkách, které zde byly dešťové, došlo právě na východě našeho území k vzestupům hladin řek. Aktuální vodnosti zde přesahují dlouhodobý únorový průměr.
Sucho zatím přetrvává na podzemních vodách. Celkem polovina mělkých vrtů stále vykazuje stav silného či mimořádného sucha.
Celková bilance vodních zdrojů a potřeb byla za uplynulý týden většinou vyvážená.
V následujících dnech nás čeká oteplení, postupně s občasnými dešťovými srážkami. V nižších polohách sněhové zásoby odtají a pomůžou doplnit půdní vláhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).