Meteorologické
sucho
33. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne převažovalo chladnější počasí s odpolední teplotou nejčastěji od 20 do 25 °C. Zejména v samém úvodu týdne zapršelo na většině území, později se už vyskytovaly spíše pouze místní přeháňky nebo bouřky. V neděli se před studenou frontou přechodně výrazně oteplilo a na četných místech byl zaznamenán tropický den.
V týdnu od 12. do 18. 8. napršelo převážně od 5 do 30 mm srážek. V průměru na celé území spadlo 18 mm, což je 106 % normálu. Nejméně zapršelo na severozápadě území a naopak nejvíce na jihu Čech a na severovýchodě Moravy, tam místy až okolo 40 mm.
Díky těmto srážkám a nižším teplotám se během minulého týdne opět na většině území snížilo meteorologické sucho.
Již zmiňovaný průběh počasí pomohl také k dalšímu snížení deficitu půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo zhruba 42 % našeho území. Nejvíce severní polovina Čech a oblast Českomoravské vrchoviny.
Průtoky ve vodních tocích zůstávají i po minulém týdnu převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné. Nejmenší průtoky se vyskytují na Lužnici, na menších přítocích střední Vltavy a středního Labe a na některých tocích, které odvodňují Českomoravskou vrchovinu.
Stav podzemních vod se v posledních týdnech velmi mírně zlepšil. Hladiny podzemních vod jsou však stále převážně mírně až silně podnormální a na některých místech stále až mimořádně podnormální.
Dešťové srážky nám pokračují také v novém týdnu, opět zapršelo na většině území a místy i vydatněji. Opět se tak zvyšuje půdní vláha a pozvolna se zvyšují průtoky ve vodních tocích.
Ve druhé polovině tohoto týdne však srážky ustanou, přibude sluníčka, ale od víkendu se začnou vyskytovat místní přeháňky nebo bouřky. Bude se také znovu postupně oteplovat až na víkendové teploty okolo 30 °C

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).