Meteorologické
sucho
17. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne se po delší době vyskytovaly dešťové srážky.
Vzhledem ke stále relativně vysokým teplotám a často větrnému počasí to zatím ještě na zmírnění sucha nestačilo.
Během uplynulého týdne bylo na našem území naměřeno 8 mm srážek, což je průměrná hodnota pro toto období (103 %). Více srážek spadlo na severovýchodě území a nejméně na jihu Čech.
Úhrny z minulého týdne však nemohly zmírnit dlouhodobý nedostatek srážek spojený s nadnormálně vysokými teplotami během jarního období.
Většina srážek se velmi rychle vsákla, a tak odtok pokračoval pouze z nejvyšších horských poloh. Tání sněhu na hřebenech hor pokračovalo celý týden. V Beskydech, v Krušných horách a v Jizerských horách se sníh v měřicích stanicích již nevyskytuje. Souvislá sněhová pokrývka leží již jen v Krkonoších, na Šumavě a v Hrubém Jeseníku v polohách nad 1250 m. Z vodohospodářského hlediska jsou zásoby vody ve sněhové pokrývce již málo významné, výpočet zásob vody ve sněhu se již neprováděl.
Téměř 60 % našeho území bylo během minulého týdne zasaženo půdním suchem a téměř celé naše území, s výjimkou hor, bylo ohroženo agronomickým suchem.
Stav podzemních vod se během minulého týdne opět mírně zhoršil a je již silně až mimořádně podnormální.
Na začátku tohoto týdne se konečně vyskytly výraznější plošné srážky, které pomohly k alespoň přechodnému zmírnění povrchového sucha.
Výrazně kleslo riziko požárů a mírně se zvětšily průtoky ve vodních tocích.
V následujících dnech očekáváme proměnlivé a teplotně normální počasí, místy s deštěm, což způsobí mírné zvýšení nebo kolísání hladin toků.
Během víkendu se ochladí a přibude srážek, které mohou být na horách postupně i sněhové.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).