Meteorologické
sucho
10. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu bylo velmi proměnlivé a větrné počasí. Víkendový přechod tlakové níže přinesl tolik potřebné srážky i do nižších poloh. Silný vítr, místy o rychlosti orkánu, nadělal velké množství škod.
Během uplynulého týdne se vyskytlo většinou 10 až 30 mm srážek a na horách i více. Jedná se o více než dvojnásobek normálu.
Vzhledem k pokračujícímu tání sněhu z podhorských a horských poloh byl odtok znovu největší právě z těchto oblastí.
Déšť, vítr a zesílené tání sněhu se nejvíce projevilo v povodí horní Otavy. O víkendu vodní stav v profilu Rejštejn vystoupal až nad 1. stupeň povodňové aktivity
Aktuálně se ve vyšších polohách našeho území vyskytuje ještě 1 miliarda metrů krychlových vody ve formě sněhu.
Oproti minulému týdnu množství vodních zásob opět kleslo a jedná se o běžné březnové hodnoty. Při porovnání s březnem 2006, kdy se vyskytly plošné jarní povodně, jsou letošní zásoby vody ve sněhu mnohem nižší.
Až do víkendu se vlhkost půdy v její svrchní vrstvě v nižších polohách snižovala, poté se díky srážkám opět zvýšila
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět příliš nezměnil a nadále zůstal převážně mírně podnormální. Lepší situace aktuálně přetrvává v jižních Čechách.
V následujících dnech očekávejme typicky proměnlivé březnové počasí, občas se srážkami, na horách sněhovými. Na víkend znovu dorazí přechodné oteplení.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).