Meteorologické
sucho
12. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V uplynulém týdnu převládalo slunečné a postupně i velmi teplé počasí. Slabé srážky se vyskytly pouze na jeho počátku a na horách byly sněhové.
Kvůli velmi teplé druhé polovině týdne začal opět odtávat sníh z horských oblastí. Nyní už leží pouze ve vyšších horských polohách. Nejvíce vody ve sněhu se stále vyskytuje na hřebenech Krkonoš, i přes 1000 mm.
Oproti minulému týdnu tak množství vodních zásob znovu kleslo a jedná se o běžné hodnoty ke konci března.
Kvůli tání sněhu pokračoval odtok zejména z horských a podhorských oblastí.
Odtávání sněhu koncem minulého týdne je dobře patrné na vodním stavu v profilu Sušice na Otavě.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již většinou podprůměrné až průměrné. Výjimkou jsou právě některé horské toky, které jsou stále nadprůměrně vodné.
Vzhledem k průběhu počasí v minulém týdnu, vlhkost půdy ve svrchní vrstvě většinou klesla, a to už i ve středních polohách.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a i nadále zůstává převážně mírně podnormální.
V následujících dnech očekávejme pouze místní slabé srážky a postupné oteplování, které vyvrcholí znovu během soboty. Zejména v nižších polohách tak bude opět převažovat výpar nad srážkovou činností.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).