Meteorologické
sucho
34. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V úvodu minulého týdne zapršelo na většině našeho území, a také se ochladilo. Od poloviny týdne pak ubylo oblačnosti i srážek a začalo se oteplovat. O minulém víkendu už teploty opět místy atakovaly 30 °C a začaly se vyskytovat přeháňky nebo bouřky, zejména v okolí hor.
V týdnu od 19. do 25. 8. napršelo převážně od 5 do 30 mm srážek. V průměru na celé území spadlo 15 mm, což je 108 % normálu. Nejméně zapršelo na severozápadě a jihovýchodě našeho území.
Díky srážkám na většině našeho území a následnému ochlazení se oproti předchozímu týdnu výrazněji snížilo meteorologické sucho.
Zejména díky zmiňovaným plošným srážkám z úvodu minulého týdne se opět mírně snížil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo zhruba 40 % našeho území. Nejčastěji v nižších polohách v Čechách.
Průtoky ve vodních tocích zůstávají i po minulém týdnu převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné. Nejmenší jsou stále na Lužnici, na menších přítocích Sázavy, střední Vltavy a středního Labe a na některých tocích, které odvodňují Českomoravskou vrchovinu. Loni ve stejném období byly průtoky v průměru ještě menší.
Stav podzemních vod se od minulého týdne výrazněji nezměnil. Hladiny podzemních vod jsou stále převážně mírně až silně podnormální a na některých místech stále až mimořádně podnormální, především v Čechách. Oproti stejnému období v loňském roce je situace jen nepatrně lepší.
Také na začátku tohoto týdne se vyskytovaly pouze místní přeháňky a bouřky. Odpolední teploty šplhají až k 30 °C. Velmi podobné počasí bude převažovat až do konce tohoto týdne.
Více přeháněk a bouřek očekáváme ve čtvrtek a v neděli.
Projevy sucha se budou opět zvýrazňovat, a to zejména na místech, které nebudou zasaženy přeháňkou a bouřkovou činností.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).