Meteorologické
sucho
39. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo teplejší počasí s odpoledními teplotami od 16 do 22 °C. Téměř každý den se vyskytly místní dešťové srážky, které však nebyly intenzivní.
V týdnu od 23. do 29. září napršelo v průměru na celé území 8 mm, což činí cca 60 % normálu. Nejvíce srážek (20 až 40 mm) bylo zaznamenáno na západě území a na severních pohraničních horách.
Zejména v Čechách jsou však stále regiony, ve kterých se projevuje mírný deficit půdní vláhy.
S tím je spojené i ohrožení území půdním suchem. Po minulém týdnu je stále ohrožena více než třetina našeho území. Nejčastěji se jedná o nižší a střední polohy v Čechách.
Nižší výpar než v letním období a občasné místní srážky jsou však dostačující k postupnému snižování meteorologického sucha.
Průtoky ve vodních tocích byly v minulém týdnu převážně setrvalé nebo vzhledem ke srážkám slabě až mírně rozkolísané. Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům však zůstaly průtoky většinou podprůměrné.
Hladiny podzemních vod se oproti minulému týdnu téměř nezměnily a zůstávají mírně až silně podnormální. Zejména v Čechách jsou místy až mimořádně podnormální, naopak na Moravě jsou v některých regionech i normální.
Začátkem tohoto týdne pokračovalo příjemně teplé počasí a místy se vyskytly dešťové srážky. Během dnešního dne nás přechází frontální systém, za kterým se na druhou polovinu týdne výrazněji ochladí. Na hřebenech hor se mohou, zejména během víkendu, opět objevit sněhové vločky.
Vzhledem k nižším teplotám, nízkému výparu a občasným srážkám bude vláhy ve svrchní vrstvě půdy i vody ve vodních tocích spíše přibývat. Hladiny podzemních vod se však stále příliš měnit nebudou.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).