Hydrologické Podzemní
sucho
6. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Počasí bylo v průběhu uplynulého týdne proměnlivé. Z počátku převažovalo zataženo až oblačno, se srážkami na celém území, které byly i ve středních polohách smíšené nebo sněhové. Od středy se mírně ochladilo a bylo polojasno až oblačno.

Srážky
V týdnu od 3. 2. do 9. 2. 2020 spadlo na území České republiky průměrně 23 mm srážek (v Čechách 26 mm a na Moravě 18 mm), což odpovídá 273 procentům normálu pro toto období (Čechy 280 % N, Morava 257 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu se na horách v průběhu týdne zvyšovaly, nejvíce sněhu připadlo v Krkonoších, Jizerských horách a Beskydech (celkem napadlo 20 až 60 cm nového sněhu), na ostatních horách připadlo 10 až 20 cm nového sněhu. Ve středních i nižších polohách se sníh v průběhu týdne vyskytoval, ve druhé polovině týdne však postupně odtával, stejně tak na Šumavě v polohách do 1000 m n. m.
(Na hřebenech Krkonoš leží aktuálně od 20 do 80 cm, v Jizerských horách 10 až 60 cm, na Šumavě 20 až 80 cm, v Hrubém Jeseníku a okolí 20 až 70 cm, v Beskydech 10 až 90 cm. V Orlických a Krušných horách je na hřebenech většinou do 15 cm.
Odhad celkového množství vody ve sněhu ve sněhové pokrývce na území ČR k 10.2. 2020 je 0,276 mld. M3, což představuje v průměru 3,5 mm (3,5 l na jeden metr čtvereční))

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne rozkolísané. Nejvýraznější vzestupy hladin byly zaznamenány důsledku vysokých teplot, dešťových srážek a tání sněhové pokrývky na některých horských či podhorských tocích. Na několika tocích byl krátkodobě překročen 2. SPA, konkrétně na Otavě, na Velké Stanovnici, na Bystřičce a na Luhačovickém. U řady dalších toků byl překročen 1. SPA, zejména v povodí Bečvy a Moravy. Oproti předchozímu týdnu se hydrologická situace ve všech povodích výrazně zlepšila.

Hydrologické sucho povrchové
Mírně se zlepšila situace také u hydrologického povrchového sucha, kde mimořádné sucho nebo sucho se vyskytuje jen na 17 % území, většinou ve středních Čechách, na jižní Moravě. Ostatní oblasti jsou normální nebo nadprůměrné.

Hydrologické sucho podzemní
U podzemního hydrologického sucha zůstává zatím situace bez výraznějších změn, podnormální stav vykazují střední a jižní Čechy a jižní Morava, na ostatním území je situace průměrná nebo nadprůměrná.

[ZÁVĚR - Výhled]
Vzhledem k předpokládané meteorologické situaci se budou v nejbližších dnech pravděpodobně zvyšovat zásoby vody ve sněhové pokrývce, a to zejména ve vyšších a středních polohách. Hladiny toků budou zpočátku týdne na mírném vzestupu nebo budou rozkolísané. V dalších dnech pak očekáváme už jen mírné kolísání hladin. Vlhkost půdy se v průběhu týdne nebude nijak významně měnit.


MK

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).