Hydrologické Podzemní
sucho
1. týden

1. týden
2. 1. – 8. 1.
2017
mimořádně nadnormální 0,0 %
silně nadnormální 0,0 %
mírně nadnormální 4,0 %
normální 41,0 %
mírně podnormální 18,0 %
silně podnormální 24,0 %
mimořádně podnormální 13,0 %
Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 11
Zjistit více

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).