Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za uplynulý týden spadlo na celém území 30 mm srážek (Čechy 32 mm, Morava 25 mm), což odpovídá 289 procentům normálu pro toto období (Čechy 288 % N, Morava 291 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny sledovaných toků byly velmi rozkolísané v uplynulém týdnu. V důsledku vydatných srážek a předchozího nasycení stoupaly od úterý hladiny toků na většině území. Až nad úroveň 3. SPA vystoupala horní Otava (Rejštejn) a horní Labe (Vestřev, Němčice). 2. SPA byly překročeny zejména na tocích v povodí Labe, ojediněle také v povodí horní Moravy, horní Vltavy a Ohře. Na řadě dalších toků došlo k četným překročením 1. SPA. V důsledku dotoku stoupala v dalších dnech hladina středního a dolního Labe. Na dolním úseku (Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín) hladina kulminovala nad úrovní 3. SPA během víkendu. Od neděle byly již hladiny většiny toků na pozvolných poklesech.
Od středy až do konce týdne se udržoval zvýšený odtok z VD Lipno, díky čemuž hladina Vltavy v Českém Krumlově kolísala kolem úrovně 3. SPA. Hladina Vltavy v Praze-Chuchli se kvůli zvýšenému odtoku z VD Vrané po celý týden udržovala nad úrovní 1. SPA.
Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -5 do +40 cm, přičemž nejvíce za týden stouply hladiny na dolních úsecích větších toků (Morava ve Strážnici +158 cm, Labe v Děčíně +129 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky výrazně nadprůměrné, nejčastěji 2 až 5násobné, ojediněle až 10násobné. Průtoky s indikací hydrologického sucha se nevyskytovaly.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhové pokrývce se mírně zvýšily v porovnání s minulým týdnem. Průměrné množství vody ve sněhové pokrývce bylo ca 6 litrů na jeden metr čtvereční.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu na území ČR celkově mimořádně nadnormální.

VÝHLED
Až do konce týdne bude pokračovat chladný ráz počasí bez výraznějších srážek, a tak by se zásoby vody ve sněhu neměly výrazně měnit. Hladiny toků budou nadále pozvolna klesat. Na menších tocích bude docházet k zámrzům. Začátkem tohoto týdne došlo k podkročení 2. SPA na dolním úseku Labe. V důsledku zvýšeného odtoku z VD Lipno bude hladina Vltavy v Českém Krumlově nadále kolísat kolem úrovně 3. SPA. Na VD Vrané se snížil v úterý 9. 1. ráno odtok o 40 m3/s, pokles se projevil dopoledne v Praze, ale hladina bude i nadále nad úrovní 1. SPA v dalších dnech. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).