Hydrologické Podzemní
sucho
30. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se srážky vyskytovaly hlavně v jeho úvodu, a pak také v závěru. Tak jak je již zvykem, opět byly velmi nerovnoměrně rozloženy. Nejvyšší odpolední teploty se po většinu týdne pohybovaly v intervalu mezi 25 a 30 °C. Vzhledem k průběhu počasí v posledních týdnech můžeme naše území rozdělit na dvě poloviny. V severozápadní polovině Čech a ojediněle na jihu Moravy se opět prohlubuje sucho, na ostatním území je aktuálně vláhy dostatek.

SRÁŽKY
Za týden od 20. 7. do 26. 7. spadlo na území České republiky průměrně 7 mm srážek. Na Moravě bylo naměřeno v průměru 12 mm, což je jen slabě podnormální množství pro toto období, v Čechách byly v průměru zaznamenány pouze 4 mm, což už je velmi výrazně podnormální množství. Nejvíce srážek bylo naměřeno na samém východě území u hranic se Slovenskem a nejméně tentokrát v Polabí.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu většinou na pozvolném poklesu, rozkolísané byly v některých povodích v úvodu týdne, a pak také v samém závěru týdne. Průtoky byly na západě a severu Čech a místy na jihovýchodě Moravy podprůměrné, na ostatním území většinou průměrné nebo i nadprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace opět slabě zhoršila, zejména v povodí Berounky a Ohře, kde i nadále roste počet profilů s indikovaným suchem.

METEO SUCHO
Meteorologické sucho se vzhledem k rozložení srážek a teplot v posledních týdnech projevuje již celé severozápadní polovině Čech, kde jsou už některé regiony klasifikovány jako silně až mimořádně podnormální. Podnormální regiony se objevují již i na jižní Moravě, na zbytku území je stav většinou normální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Velmi podobná situace je i z pohledu agronomického sucha. V celé severozápadní polovině Čech je aktuální stav mírně až silně podnormální. Naopak na zbytku území normální až silně nadnormální. Půdní sucho v orniční vrstvě se aktuálně vyskytuje na 12 % území, zejména na zmíněném severozápadě území.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil. Zatímco v západní polovině Čech nadále přetrvává podnormální až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

ZÁVĚR
Po včerejším přechodu studené fronty se již oblačnost protrhala a dešťové srážky až do víkendu neočekáváme. Přeháňky a bouřky se opět mohou objevit v noci na neděli a v neděli. Postupně se bude také znovu oteplovat, a tak koncem týdne opět očekávejme zejména v Čechách teploty okolo 30 °C.
Ubývat bude vláha v půdě, klesat budou hladiny vodních toků a hladiny podzemních vod zůstanou na podobné úrovni, případně budou také na poklesu. Zejména v Čechách se tedy bude sucho opět dále prohlubovat.

[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).