Hydrologické Podzemní
sucho
43. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne se srážky vyskytovaly pouze ojediněle a začalo se postupně oteplovat. V pátek a v noci na sobotu na většině území zapršelo, ale na víkend srážky ustaly, oblačnost se protrhala, vylezlo sluníčko a teploty místy vystoupaly i nad 15 °C.

SRÁŽKY
V týdnu od 18. do 25. října bylo na většině území naměřeno pouze od 1 do 5 mm srážek, na severu a jihu Čech ojediněle až 10 mm. V průměru napršely v Čechách i na Moravě jen 3 mm, což je zhruba jen třetina normálu.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků během minulého týdne pozvolna klesaly po povodňové epizodě v předchozím týdnu. Průtoky byly na většině území ještě stále průměrné až nadprůměrné, v západní polovině Čech už jsou místy i podprůměrné. Hydrologické sucho se na sledovaných vodních tocích aktuálně ale vyskytuje pouze ojediněle na severozápadě území.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Vzhledem k vydatným srážkám v předchozích týdnech je situace z pohledu meteorologického sucha na většině území normální a na východě a severovýchodě stále mírně až mimořádně nadnormální.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Z pohledu deficitu půdní vláhy je již stav i na západě a severozápadě území normální až mírně nadnormální. Pouze ojediněle je mírně podnormální stav v Podkrkonoší, kde bylo v posledním období nejméně srážek. Na ostatním území je množství vláhy v půdě mírně až mimořádně nadnormální.

ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO
Ani zemědělské sucho se v současné době nevyskytuje. S výjimkou severozápadních Čech na většině území převládají vyšší vlhkosti půdy v orniční vrstvě. Půdní sucho se ještě vyskytuje především v hlubších vrstvách půdy právě na severozápadě a západě Čech.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se oproti předchozímu týdnu téměř nezměnil a je nyní nejčastěji také mírně až mimořádně nadnormální a pouze na severozápadě Čech jsou regiony, kde jsou podzemní vody ještě stále pouze na normální až mírně podnormální úrovni.

ZÁVĚR
Ve čtvrtek a v pátek (dnes a zítra) očekáváme opět občasný déšť nebo přeháňky, ale o víkendu srážky ustanou a i oblačnost se může místy protrhat. Také teploty mohou při protrhané oblačnosti vystoupat až k 15 °C.
Nasycenost půdy tak opět poroste, hladiny vodních toků budou rozkolísané, nebo na vzestupu a hladiny podzemních vod zůstanou na současné úrovni nebo se v některých regionech i zvýší.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).