Hydrologické Podzemní
sucho
50. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se slabé srážky vyskytly v úterý a ve středu v jihozápadní polovině ČR, ve čtvrtek pršelo převážně na Moravě a ve Slezsku. Nový sníh připadl na horách v závěru týdne, většinou ale napadlo jen 1 – 3 cm.

SRÁŽKY
V minulém týdnu spadlo na celém území 3 mm srážek, což odpovídá 27 procentům normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé nebo slabě kolísaly, převážně s klesající tendencí. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu téměř nezměnila. Nejvíce hlásných profilů se suchem se nachází na severozápadě Čech.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
I přes méně srážek v posledních týdnech, než je pro toto období normální, se na celém našem území meteorologické sucho nevyskytuje.

PŮDNÍ VLÁHA
Deficit půdní vláhy přetrvává i nadále na západě a jihozápadě Čech a v Podkrkonoší. Naopak na ostatním území je nasycení půdy většinou stále mírně až silně nadnormální.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Silné a mírné agronomické sucho se aktuálně vyskytuje nejvíce v západních, jihozápadních a severních Čechách a také na několika lokalitách na severu a východě Moravy. Na většině území je množství vláhy v půdě stále mírně až mimořádně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale celkově byl normální. Jen na severu na západě Čech přetrvávají podnormální stavy i nadále.


ZÁVĚR
Během následujícího týdne očekáváme i nadále většinou setrvalé stavy nebo jen slabé kolísání hladin vodních toků. Půdní vlhkost zůstane v průběhu týdne téměř beze změny. U podzemních vod očekáváme mírný pokles hladiny v mělkých vrtech.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).