Hydrologické Podzemní
sucho
51. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne se slabé srážky vyskytly v úterý a ve středu v oblasti jižní Vysočiny, další slabé srážky do úhrnu max. 5 mm/24 hod. se vyskytly v sobotu a v neděli, a to opět v oblasti jižní Vysočiny a v povodí Dyje a dolní Moravy. Nový sníh se objevil sporadicky, např. v sobotu zaznamenala stanice Kostelní Myslová 2 cm nového sněhu.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne většinou setrvalé, převážně s klesající tendencí. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu slabě zhoršila. Nejvíce hlásných profilů se suchem se nachází i nadále na severozápadě Čech.

PŮDNÍ VLÁHA
V průběhu týdne se vlhkost půdy slabě snížila, zejména v Čechách. Půdní sucho nadále přetrvává na západě a jihozápadě Čech a v Podkrkonoší. Na ostatním území je nasycení půdy stále mírně až silně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, nejvíce na severu a západě Čech. Celkově byl ale normální.


ZÁVĚR
V průběhu týdne očekáváme v závislosti na předpovídaných srážkách kolísání nebo mírné vzestupy hladin zejména menších vodních toků na většině území, přičemž ve druhé polovině týdne bude ve vyšších polohách déšť přecházet ve sněžení. Půdní vlhkost se v první polovině týdne bude zvyšovat, v druhé polovině týdne se nebude nijak zvlášť měnit. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat mírný pokles stavu podzemních vod.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).