Hydrologické Podzemní
sucho
31. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině tohoto týdne na většině území významně zapršelo, pojďme se ale podívat na to, jaká byla situace v týdnu minulém. V průběhu minulého týdne převažovalo stabilní, velmi teplé a slunečné počasí. Dešťové srážky se vyskytovaly v úvodu týdne jen místy v jihovýchodní polovině území, a pak na většině území až během neděle. Vody v krajině tak na většině území až do neděle pozvolna ubývalo.

SRÁŽKY
V týdnu od 27. 7. do 2. 8. byly spadlé srážky na území České republiky opět velmi nerovnoměrně rozloženy. Na Moravě bylo naměřeno v průměru jen 9 mm, což je podnormální množství pro toto období. Naopak v Čechách bylo v průměru naměřeno 19 mm, což už je normální množství. Nejvíce srážek bylo naměřeno v celém povodí horní Berounky, a také v pásu táhnoucím se od Prahy ke Krkonoším.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu většinou na pozvolném poklesu a až v průběhu neděle docházelo po srážkách k jejich kolísání či vzestupům. Průtoky už byly většinou podprůměrné až výrazně podprůměrné a jen na některých tocích byly ještě průměrné či slabě nadprůměrné.
Z hlediska hydrologického sucha se situace opět slabě zhoršila, zejména v povodí Berounky, Ohře, dolního Labe a Dyje, kde se až do neděle zvětšoval počet profilů s indikovaným suchem.

METEO SUCHO
Meteorologické sucho se prohlubovalo především na severozápadě území a místy na jižní Moravě. V průběhu neděle se začalo zmírňovat.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Také agronomické sucho se v průběhu minulého týdne prohlubovalo na severozápadě našeho území, na ostatním území byla situace normální či mírně nadnormální.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod v mělkých vrtech se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil, případně došlo v některých regionech k mírnému zhoršení situace. Na severozápadě území přetrvává mírně až silně podnormální stav, zatímco na ostatním území je stav podzemních vod naopak normální až nadnormální.

ZÁVĚR
Od dnešního dne (5. 8.) až do konce týdne bude převažovat postupně opět slunečné počasí, jen s ojedinělou možností přeháněk či bouřek, a to zejména na horách. Odpolední teploty se budou postupně zvyšovat a od pátku již znovu očekávejme maxima okolo tropické třicítky.
Znovu tak začne pozvolna ubývat vláha v půdě a klesat budou i hladiny vodních toků. Hladiny podzemních vod zůstanou na podobné úrovni, případně může dojít v některých regionech po předchozích srážkách ke zlepšení situace.
Zejména na severozápadě území tedy bude koncem týdne nedostatek vody opět patrný.

[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).