Hydrologické Podzemní
sucho
25. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne doznívaly přeháňky a bouřky na jihozápadě našeho území, od středy se začaly vyskytovat přeháňky a bouřky na většině území, přičemž zejména ve čtvrtek byly místy velmi intenzivní. V závěru týdne srážky přešly do občasného nebo i trvalého deště, který byl zejména na návětří severních hor i velmi intenzivní.

Srážky
V týdnu od 15. do 21. 6. spadlo na území České republiky v průměru 49 mm srážek, což je výrazně nadnormální množství pro toto období. Nejčastěji napršelo 20 až 60 mm, ale na návětří Jizerských a Orlických hor, Jeseníků, Beskyd a na Českomoravské vrchovině napršelo 60 až 120 mm a lokálně i více. Naopak v západní polovině Čech nenapršelo místy ani 20 mm.

Průtoky
V první polovině minulého týdne převažovaly poklesy hladin po intenzivních srážkách v předchozím týdnu. V té druhé se nejdříve zvedaly hladiny vodních toků po místních intenzivních bouřkách a v závěru týdne se přidaly srážky trvalé a vydatné, po kterých došlo k výrazným vzestupům na tocích, které odvodňují Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy, Českomoravskou vrchovinu a Novohradské hory.

Odtok
K nejvýraznějším vzestupům hladin došlo v minulém týdnu na řece Smědé na Frýdlantsku. O víkendu zde byl po trvalých a vydatných srážkách překročen 3. SPA. Stupně povodňové aktivity však byly překročeny na celé řadě dalších vodních toků.

Meteorologické sucho
Meteorologické sucho se vzhledem k vývoji teplot a množství srážek v posledních týdnech na našem území již nevyskytuje. Naopak na části území převládá množství srážek nad výparem.

Agronomické sucho
Také z pohledu agronomického sucha se situace na většině území opět výrazně zlepšila. Nyní ještě zasaženo pouze několik regionů na severozápadě Čech či na Moravě. Půdním suchem jsou nyní ohroženy pouze asi 3 % našeho území.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil a nyní je buď ještě mírně podnormální, nebo již normální. Pouze na severu a severozápadě Čech a na jižní Moravě zůstává několik regionu, kde je ještě aktuální stav silně až mimořádně podnormální.

[ZÁVĚR - Výhled]
Až do konce týdne se budou místy vyskytovat přeháňky a bouřky, které mohou být i intenzivní, a opět může docházet ke vzestupům hladin zejména menších toků. Odpolední teploty se budou nejčastěji pohybovat okolo 25 °C, ale při srážkách klesnou do okolí 20 °C.
Vzhledem k vydatným srážkám v předchozím období bude i nadále docházet ke zlepšování stavu podzemních vod. Nasycení půdy se bude měnit v závislosti na aktuálním rozložení předpokládaných místních přeháněk a bouřek. Hladiny vodních toků budou do konce týdne převážně na pozvolném poklesu, ale po intenzivních srážkách mohou na přechodnou dobu (i vzhledem k vysoké nasycenosti území) výrazně kolísat, zejména na menších tocích.[Martin Pecha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).