Hydrologické Podzemní
sucho
39. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne stále převažovalo slunečné a velmi teplé (až letní) počasí. Ve druhé polovině týdne ale po delší době plošněji a vydatněji zapršelo a teploty poklesly na normální až podnormální hodnoty. Na Šumavě a v Krušných horách napadl přechodně i první sníh.

SRÁŽKY
Za týden od 21. do 27. září spadlo na celé území České republiky v průměru 40 mm srážek, což odpovídá zhruba trojnásobku normálu pro toto období. Srážky byly rozloženy tentokrát poměrně rovnoměrně, o něco více však většinou napršelo v Čechách než na Moravě a ve Slezsku.

PRŮTOKY
Hladiny vodních toků byly v první polovině minulého týdne převážně setrvalé nebo mírně klesaly. Ve druhé polovině týdne byly rozkolísané nebo na vzestupu. Nejvýraznější vzestupy nastaly v povodí Bečvy a Odry. 2. SPA byl přechodně překročen na Bystřičce v profilu Bystřička pod nádrží a na Jičínce v profilu Nový Jičín.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Z pohledu meteorologického sucha je stav na našem území díky zmiňovaným srážkám normální nebo mírně nadnormální

AGRONOMICKÉ (ZEMĚDĚLSKÉ) SUCHO
Zemědělské sucho přetrvávalo především v první polovině týdne zejména v severozápadní polovině Čech a ojediněle i na střední a dolní Moravě. V závěru týdne se situace výrazněji zlepšila.

DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY
Vydatnější srážky ve druhé polovině uplynulého týdne výrazně zvýšily vlhkosti půdy v orniční vrstvě, půdní sucho se tak ještě i nadále vyskytuje v hlubších vrstvách půdy v severozápadní polovině Čech.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem buď nezměnil, nebo místy mírně zhoršil. Hladiny v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v průměru mírně klesaly. V severozápadní polovině Čech přetrvává i nadále podnormální stav podzemních vod, na ostatním území je stav normální, případně i mírně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujících dnech se bude pozvolna oteplovat a srážky se vyskytnou pouze na severovýchodě území, zejména v Beskydech. V sobotu se oteplí přechodně výrazněji, ale ve východní polovině území bude foukat silnější vítr. Ze soboty na neděli přejde studená fronta, na které zaprší a po jejím přechodu se znovu ochladí.
Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo na poklesu, pouze toky odvodňující Jeseníky a Beskydy budou rozkolísané nebo na vzestupu. Vláhy v půdě bude s výjimkou severovýchodu území ubývat a hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou nebo budou na mírném vzestupu.

[Martin Pecha]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).