Hydrologické Podzemní
sucho
34. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne se ochladilo na teploty blízké k 25 °C a na severovýchodě bylo i chladněji. Ve druhé polovině týdne se znovu rychle oteplovalo a v závěru týdne teploty opět překračovaly tropickou třicítku a v pátek bylo ojediněle až 35 °C v okolí Prahy. Srážky se vyskytovaly v první polovině týdne, a to zejména na severovýchodě území, kde byly i trvalé a vydatné. Poté převažovalo slunečné počasí a přeháňky a bouřky se začaly vyskytovat opět až v průběhu víkendu.

SRÁŽKY
Za týden od 17. 8. do 23. 8. napršelo v Čechách v průměru 15 mm srážek, což je zhruba normální stav pro toto období. Na Moravě napršelo v průměru 28 mm, což je již výrazně nadnormální množství. Srážky byly opět velmi nerovnoměrně rozděleny, jednoznačně nejvíce zapršelo na severovýchodě území, kde spadlo i nad 50 mm a v Beskydech i nad 100 mm.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu minulého týdne nejčastěji rozkolísané a po místních intenzivních srážkách i na přechodných výraznějších vzestupech, a to i s ojedinělým dosažením stupňů povodňové aktivity.
Odlišná situace byla na severovýchodě území a hlavně na tocích, které odvodňují Beskydy, kde v úvodu týdne trvale a vydatně pršelo a hladiny vodních toků výrazně stoupaly a docházelo k překročení 1. a zejména na Olši i 2. SPA. Na Olši v Českém Těšíně a v Dětmarovicích chybělo zhruba 20 cm k dosažení 3. SPA.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu mírně zlepšila v povodí dolního Labe a Ohře. Toky s průtoky, které splňují parametry pro hydrologické sucho se i nadále vyskytují ojediněle v povodí Berounky, Ohře, u přítoků dolního Labe a také v povodí horní Jizery.

METEO SUCHO
Z pohledu meteorologického sucha se situace na našem území oproti předchozímu týdnu díky srážkám mírně zlepšila. Podnormální stav přetrvává stále především v severozápadní polovině Čech, ale místy také ve středu Čech a na jižní Moravě.

AGRONOMICKÉ SUCHO
Také z pohledu agronomického sucha se situace mírně zlepšila. Na většině území převládá normální, nebo dokonce nadnormální stav proto toto roční období. Pouze v severozápadních Čechách a ojediněle ještě ve středních Čechách převládá stále podnormální stav.

PODZEMNÍ VODY
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem většinou příliš nezměnil. Na většině území tak jsou hladiny podzemních vod stále normální až nadnormální, ale v severozápadní polovině Čech zůstávají podnormální.

ZÁVĚR
Až do pátečního dne bude převládat počasí téměř beze srážek, jen s možností přeháňky. Dnes a zítra však bude větrno. O víkendu se ale již velmi pravděpodobně přidají občasné srážky.
Vláhy v půdě tak bude do soboty ubývat, a pak se bude měnit dle rozložení srážek, hladiny vodních toků budou do soboty také poklesu a poté rozkolísané a hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou.

[Martin Pecha]Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).