Hydrologické Podzemní
sucho
12. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, výraznější srážkové úhrny z první poloviny uplynulého týdne mírně zlepšily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 9. 3. do 15. 3. spadlo na území České republiky průměrně 11 mm srážek. Největší

ÚVOD - shrnutí minulého týdne
Dobrý den, podprůměrné srážkové úhrny z minulého týdne mírně zhoršily stav sucha v krajině. Nyní se pojďme podívat na situaci v minulém týdnu trochu podrobněji.

Srážky
V průběhu uplynulého týdne od 16. 3. do 23. 3. spadlo na území České republiky průměrně 7 mm srážek, což odpovídá 58 procentům normálu. Více srážek spadlo v Čechách 8 mm (61 % N) oproti Moravě, kde spadlo 5 mm (51 % N).

Zásoby vody ve sněhu
Zásoby vody ve sněhu od pondělí do pátku v důsledku relativně vysokých teplot ubývaly. Ke konci týdne nasněžilo hlavně na Šumavě a v jejím podhůří. Sníh mírně přibyl také na hřebenech Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Beskyd a jejich podhůří, celkově tak došlo k mírnému nárůstu. K pondělnímu ráno leželo na horách nejčastěji od 10 do 100 cm sněhu. Odhad celkového množství vody ve sněhu na území ČR k 23. 3. činí 0.27 mld. m3, což představuje v průměru 3,5 litru na 1 m2.

Průtoky a tendence
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu minulého týdne setrvalé nebo mírně klesaly. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry zůstávaly průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm, v povodí horního Labe, Jizery, horní Vltavy a horní Moravy byly v důsledku dotace vodou z tajícího sněhu i mírně nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace v tomto týdnu mírně zhoršila, toky s průtoky pod hranicí sucha se vyskytovaly ojediněle v povodí Dyje.

Půdní vláha
Deficit půdní vláhy se díky podprůměrným týdenním srážkovým úhrnům mírně zvětšil. I nadále ještě místy přetrvává zejména v nižších a středních polohách v Čechách (zejména povodí Lužnice a Ohře), a také na Moravě a Slezsku. Riziko půdního sucha je aktuálně i nadále spíše jen zanedbatelné.

Podzemní vody
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně podnormální. Ke zlepšení nedošlo na žádném ze sledovaných povodí. Žádné povodí není hodnoceno jako silně až mírně nadnormální. Mimořádně podnormální zůstala oblast soutoku Dyje a Moravy. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v ČR v průměru převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu.

ZÁVĚR - Výhled
Do pátku bude pokračovat bezesrážkové období a vyššími teplotami během dne a nočními mrazy. Na konci týdne očekáváme oteplení a déšť i v nejvyšších partiích.
[Čekal, Bercha]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).