Hydrologické Povrchové
sucho
51. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během týdne bylo proměnlivé počasí. Srážky vypadávaly hned na začátku týdne, a to zejména na severovýchodě ČR. Další srážky se vyskytly ve čtvrtek, v noci na pátek pršelo téměř na celém území, během noci na sobotu a v sobotu pak srážky, většinou ve formě sněhu, vypadávaly na jihozápadě ČR.

SRÁŽKY
Za týden od 20. 12. do 26. 12. 2021 spadlo na celém území v průměru 9 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 82 procentům normálu pro toto období (Čechy 83 % N, Morava 81 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen slabě kolísaly, k mírným vzestupům docházelo v druhé polovině týdne vlivem odtávání sněhové pokrývky a dešťových srážek. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -5 do +13 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné nebo průměrné, nejčastěji v rozmezí od 35 do 110 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu nijak výrazně nezměnila.

SNIH
Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka mírně přibyla.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 51. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice a Stěnavy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou zpočátku setrvalé, od úterý (28. 12.) může docházet k výraznějšímu kolísání nebo mírným vzestupům hladin v závislosti na odtávání sněhové pokrývky a skupenství předpovídaných srážek. V následujícím období lze celkově očekávat mírný vzestup stavu podzemní vody v mělkém oběhu.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).