Hydrologické Povrchové
sucho
24. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den, podíváme se spolu, jak se mezi týdny měnila zásoba vody v naší krajině. V uplynulém teplotně nadprůměrném týdnu se srážky téměř nevyskytovaly, drobné srážkové úhrny převážně do 5 až 10 mm byly zaznamenány jen místy v západní polovině Čech a v oblasti Beskyd.

SRÁŽKY
V průměru jsme za minulý týden naměřili jen 0,3 milimetrů srážek, což jsou pouze 2 procenta normálu pro tohle období.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Meteorologické sucho se v důsledku takto výrazného nedostatku srážek a vysokého výparu nadále prohloubilo, na většině území jsou již mimořádně podnormální hodnoty. Výjimkou jsou jen některé horské oblasti a povodí dolní Sázavy, kde jsou hodnoty normální až mírně podnormální.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo pozvolna klesaly. Z hlediska hydrologického sucha se situace opět mírně zhoršila, a to ve všech povodích. Průtoky byly na většině tocích podprůměrné, na hranici hydrologického sucha se však průtoky vyskytují stále jen ojediněle.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v minulém týdnu celkově normální. Výjimkou zůstává sever a severozápad Čech, kde je mírně podnormální hladina v povodí Jizery a Labe od Vltavy po Ohři a silně podnormální v povodí dolní Ohře a Ploučnice.

ZÁVĚR
Nakonec ještě stručný výhled. V následujících dnech nás čekají převážně přeháňky a bouřky, i silné. Až v závěru týdne by měly přeháňky ustávat. Hladiny toků budou většinou rozkolísané nebo budou po intenzivnějších srážkách přechodně i výrazněji stoupat. Ke konci týdne již očekáváme opět pozvolné poklesy hladin. U podzemní vody se dá čekat setrvalý stav až mírný pokles hladiny. Přehled je u konce, díky za pozornost a hezký den všem! :)

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).