Hydrologické Povrchové
sucho
45. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově výrazně podprůměrný. Relativně více srážek spadlo v Čechách, naopak na Moravě nepršelo téměř vůbec.

SRÁŽKY
Za týden od 8. 11. do 14. 11. 2021 spadlo na celém území 1 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 0,3 mm), což odpovídá 11 procentům normálu pro toto období (Čechy 16 % N, Morava 2 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s převažující sestupnou tendencí. Týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -8 do 0 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály dosahovaly průtoky většinou podprůměrných hodnot v rozmezí od 25 do 75 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech povodích mírně zhoršila, nejvíce v povodí Moravy po Dyji, kde bylo hydrologické sucho zaznamenáno téměř ve 40 % hlásných profilů, Odry (27 %), horního Labe (19 %) a Dyje (15 %). Nejmenší počet hlásných profilů pod Q355d byl i nadále v povodí Vltavy (2 %) a dolního Labe a Ohře (12 %).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy, dolní Berounky a Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Ploučnice mírně podnormální a v povodí Stěnavy a Olše a Ostravice silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme převážně setrvalé stavy nebo mírné poklesy hladin vodních toků i hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).