Hydrologické Povrchové
sucho
49. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, a to téměř ve všech polohách i ve formě sněhu. Celkově byl uplynulý týden srážkově v Čechách spíše podprůměrný, na Moravě mírně nadprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 6. 12. do 12. 12. 2021 spadlo na celém území průměrně 8 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 84 procentům normálu pro toto období (Čechy 67 % N, Morava 121 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v průběhu týdne setrvalé s mírně klesající tendencí. Rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -6 do 0 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky převážně výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 25 do 65 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí zhoršila, v povodí Vltavy a Dyje zůstala podobná. Necelých 10 % z celkového počtu hlásných profilů se nacházelo pod hranicí sucha.

SNIH
Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka přibyla, a to zejména ve středních a vyšších polohách. Nejvíce sněhu leželo k pondělnímu ránu (13. 12.) na Šumavě (14 až 77 cm), v Jeseníkách 16 až 65 cm, v Jizerských horách a Krkonoších 17 až 46 cm, na ostatních horách do 30 cm. Ve středních a nižších polohách na Moravě leželo od 2 do 15 cm sněhu, v Čechách od 0 do 13 cm.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 49. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Orlice a Labe od Vltavy po Ohři byla hladina mírně podnormální a v povodí Ploučnice a Stěnavy silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Vzhledem k předpovídaným teplotám očekáváme v následujících dnech ubývání sněhové pokrývky v nižších a středních polohách. Hladiny toků budou mírně stoupat či kolísat. V nížinách budou hladiny setrvalé. Od pátku by mohlo sněžit v polohách nad 400 m. n. m, a to zejména na východě a severovýchodě ČR. V závěru týdne budou hladiny většiny toků setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Z hlediska hladiny podzemní vody v mělkém oběhu lze celkově očekávat převážně setrvalý stav, místy mírný vzestup.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).