Hydrologické Povrchové
sucho
46. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl opět srážkově výrazně podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 15. 11. do 21. 11. 2021 spadlo na celém území 2 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 13 procentům normálu pro toto období (Čechy 13 % N, Morava 12 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly. Týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -3 do +1 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými listopadovými normály dosahovaly průtoky většinou podprůměrných hodnot v rozmezí od 25 do 75 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu nijak významně nezměnila. Celkový počet hlásných profilů pod hranicí sucha je 19 %.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně podnormální, v povodí Ploučnice a Olše a Ostravice silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme převážně setrvalé stavy nebo kolísání hladin vodních toků, u podzemní vody v mělkém oběhu očekáváme setrvalý stav, místy mírný pokles.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).