Hydrologické Povrchové
sucho
30. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V průběhu uplynulého týdne se přeháňky a bouřky doprovázené intenzivními lijáky vyskytovaly zejména počátkem týdne a v jeho závěru. Největší srážkové úhrny, kdy v maximech spadlo ojediněle kolem 40 až 60 mm/24 hod, byly zaznamenány v pondělí v jižních a jihovýchodních Čechách a v neděli na východě Moravy v oblasti Beskyd.

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 26. 7. do 1. 8. 2021 na celém území 20 mm srážek (Čechy 17 mm, Morava 25 mm), což odpovídá 144 procentům normálu pro toto období (Čechy 120 % N, Morava 193 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny vodních toků po většinu týdne mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Na vydatné srážky z počátku týdne reagovaly menší zasažené toky výrazným kolísáním a přechodnými vzestupy hladin. Některé stanice na tocích v povodí Blanice, Želivky a Svratky během první poloviny týdne zaznamenaly krátkodobé překročení 1. SPA. Ojediněle došlo i k překročení 2. SPA na Želivce v Čakovicích a v Želivu. Další vlna významných srážek zasáhla naše území v závěru týdne, v neděli 1. srpna. V jejich důsledku následovaly vzestupy hladin zejména na východní Moravě, avšak dosažení úrovně SPA bylo jen ojedinělé. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu celkově slabě zlepšila. I nadále se toky s průtoky na hranici hydrologického sucha vyskytují nejčastěji v povodí Odry a Moravy, jinde jen ojediněle.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými červencovými normály dosahovaly týdenní průtoky širokého rozmezí hodnot, převážně od 35 do 155 % QVII. Větší průtoky, 2 až 5násobné, byly nejčastěji na tocích v jižních a jihozápadních Čechách a na Českomoravské vrchovině. Výrazně podprůměrné zůstávaly i nadále průtoky na tocích v povodí Odry a Moravy.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 30. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Otavy, Berounky a horní Ohře), v povodí Labe od Orlice po Doubravu a střední Vltavy byla hladina silně nadnormální. Mírně nadnormální hladina byla v povodí Orlice, Labe od Doubravy po Jizeru, horní Vltavy, Sázavy, Otavy a Lužické Nisy a Smědé. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků na našem území jsou převážně setrvalé, případně po srážkách z konce minulého týdne mírně rozkolísané. V dalších dnech očekáváme místy přeháňky a bouřky, v závislosti na nich mohou hladiny toků dále kolísat. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu, místy však může dojít k mírnému nárůstu hladiny podzemní vody.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).