Hydrologické Povrchové
sucho
40. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl na území ČR srážkově průměrný až slabě podprůměrný. Nejvíce srážek spadlo v úterý, a to zejména v Čechách v pásu táhnoucím se severovýchodně od Prahy až po Krkonoše a Jizerské hory.

SRÁŽKY
Za týden od 4. 10. do 10. 10. 2021 spadlo na celém území 9 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 94 procentům normálu pro toto období (Čechy 100 % N, Morava 84 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně rozkolísané s týdenními rozdíly nejčastěji od -2 do +6 cm.


PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry dosahovaly průtoky většinou hodnot v rozmezí od 35 do 100 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti předchozímu týdnu jen slabě zlepšila, nejvíce v povodí horního Labe a Vltavy. Naopak nepatrně horší byla v povodí dolního Labe a Ohře, Odry a Dyje. V povodí Moravy zaznamenala téměř 1/3 hlásných profilů průtoky pod hranicí sucha (Q355d).


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 40. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí střední Vltavy a dolní Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální a v povodí Ploučnice silně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.


ZÁVĚR
Vzhledem k predikovaným srážkám očekáváme na tocích v následujících dnech mírné kolísání hladin, v závěru týdne pak spíše setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy na většině vodních toků.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).