Hydrologické Povrchové
sucho
20. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den :)
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu spadlo nejvíce srážek na východě republiky a vzhledem k předchozímu značnému nasycení docházelo na začátku týdne k vzestupům na tocích.

SRÁŽKY
Za týden od 17. do 23. 5. spadlo na celém území 13 mm srážek, což odpovídá 69 procentům normálu pro toto období.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne většinou klesaly, případně byly setrvalé. K vzestupům docházelo vlivem srážek a předchozího nasycení jen na začátku týdne převážně na východě našeho území. Místy došlo k překročení 1. a 2. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila, přesto se toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 20. týdnu na území ČR celkově silně nadnormální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou slabě kolísat v závislosti na aktuálním rozložení a intenzitě očekávaných srážek.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).