Hydrologické Povrchové
sucho
29. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Většina uplynulého týdne byla téměř beze srážek, až v závěru týdne se vyskytovaly přeháňky a bouřky, zejména v jihovýchodní polovině republiky. Nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány během neděle na jihu a východě Čech a na Moravě (v maximech až kolem 60 mm/24 h).

SRÁŽKY
Celkově spadlo za týden od 19. 7. do 25. 7. 2021 na území ČR 11 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 20 mm), což odpovídá 57 procentům normálu pro toto období (Čechy 31 % N, Morava 115 % N).

TENDENCE a SPA
Hladiny vodních toků byly během týdne převážně na poklesu nebo byly setrvalé. V pondělí ještě doznívala odtoková situace z předchozího týdne, kdy byl na Úslavě a na Lomnici překročen 2. SPA a úroveň 1. SPA byla dosažena na některých profilech v povodí Otavy, Lomnice, Berounky, Ploučnice či na Lužické Nise. Během pondělního dne však již byly toky na poklesu. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila, zejména v povodí Odry a Moravy, i nadále se však toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, vyskytují jen ojediněle.

PRUTOKY
Nadprůměrné průtoky se v porovnání s dlouhodobými normály v týdnu vyskytovaly především v povodí Otavy, Berounky či Ohře. Podprůměrné jsou i nadále průtoky na tocích v povodí Moravy a Odry.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 29. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. Na západě a jihozápadě Čech (povodí Berounky a horní Ohře) a v povodí střední Vltavy byla hladina mimořádně nadnormální. Silně nadnormální hladina byla v povodí Orlice, Labe od Orlice po Jizeru, Otavy, Ploučnice a Lužické Nisy a Smědé. Mírně nadnormální hladina byla v povodí Jizery a Sázavy. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Po vydatných srážkách v úvodu týdne hladiny toků pozvolna klesají. V dalších dnech očekáváme místy přeháňky a bouřky, v závislosti na nich mohou hladiny toků dále kolísat. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).