Hydrologické Povrchové
sucho
7. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V posledních dnech převládalo slunečné a většinou velmi teplé počasí. Srážky se nevyskytovaly.
Sníh odtával zejména ve středních polohách. Na horách se zásoba vody ve sněhu snížila jen nepatrně.
Oproti předchozímu týdnu je sněhových zásob o 20 % méně.
Podle posledního měření se na našem území vyskytují 2 miliardy metrů krychlových vody ve formě sněhu. To je v průměru téměř 30 litrů na každý metr čtvereční.
Nasycení půdy se v posledním týdnu příliš nezměnilo. Ve středních a vyšších polohách se do půdy dostávala potřebná voda z odtávajícího sněhu. Menší nasycenost půdy přetrvává v nižších polohách v Čechách a na střední a jižní Moravě.
Množství vody v řekách většinou odpovídá dlouhodobému průměru pro současné období. Některé řeky odvodňující oblasti s odtávajícím sněhem jsou odtokově nadprůměrné.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zlepšil. Nadále však zůstávají oblasti, kde jsou podzemní vody na silně podnormální úrovni. Mezi ty patří zejména Polabí, Poohří, Česká tabule nebo jihovýchodní Morava.
V následujícím období nás čeká proměnlivější počasí.
Ve čtvrtek a v pátek se dočkáme občasného deště. V nejvyšších polohách se objeví i sněžení.
Na víkend se opět vyjasní a rána budou mrazivá. Odtávání sněhu tak bude zvolna pokračovat i ve vyšších polohách.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).