Hydrologické Povrchové
sucho
31. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne se postupně ochlazovalo z počátečních teplot okolo 30 °C až na víkendových 20 až 25 °C. Téměř každý den se vyskytovaly místní přeháňky nebo bouřky.
Díky zmiňovaným přeháňkám a bouřkám napršelo v týdnu od 29. 7. do 4. 8. většinou od 5 až do 40 mm. Znovu se však našly lokality, ve kterých téměř nezapršelo.
Během týdne tak došlo k dalšímu prohloubení meteorologického sucha zejména v severozápadní polovině Čech.
Na severu a severovýchodě území byl v minulém týdnu naměřen také největší deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo zhruba 62 % našeho území. Oproti minulému týdnu (75 %) se situace mírně zlepšila
Hladiny vodních toků byly během minulého týdne díky místním srážkám většinou mírně rozkolísané. Průtoky ale zůstaly i nadále podprůměrné až výrazně podprůměrné. Nejmenší průtoky jsou v povodí Lužnice a na menších přítocích střední Vltavy a středního Labe.
Hladiny podzemních vod se oproti minulému týdnu opět příliš nezměnili. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. V Pošumaví a místy na Moravě pouze mírně podnormální.
Také v novém týdnu nám pokračují místní přeháňky a bouřky, které jsou ojediněle i intenzivní. Četnější budou ještě dnes a pravděpodobně také v sobotu. Teploty se budou v následujících dnech nejčastěji pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
Riziko půdního sucha se tento týden opět trochu sníží, místy se zvětší průtoky ve vodních tocích, ale stav podzemních vod se ale i nadále příliš měnit nebude

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).